Gå direkt till sidans innehåll

Fasad­ritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Exempel på fasadritning vid nybyggnad av enbostadshusPDF

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
Upp