Gå direkt till sidans innehåll

Mark­planerings­ritning

På en mark­planerings­ritning visar du hur du planerar din tomt.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplanerings­ritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. För att kunna göra en markplanerings­ritning behöver du beställa en nybyggnads­karta som du kan markera förändringarna på.

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.

Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

Exempel på markplaneringsritningPDF

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
Upp