Gå direkt till sidans innehåll

Situa­tions­plan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen är alla förändringar utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. Om du ska uppföra en ny byggnad eller ska göra en tillbyggnad nära tomtgräns behöver du en nybyggnadskarta. I övriga fall räcker det med ett utdrag ur baskarta.

Läs mer under Beställ kartframställning

Rita in förändringen

Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

  • Nya och existerande byggnader.
  • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader (det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor och anger markhöjder och golvhöjd).

Situationsplanen är oftast i skala 1:400.

Exempel på situationsplan ritad på nybyggnadskartaPDF

Exempel på situationsplan ritad på förenklad nybyggnadskartaPDF

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan de skickas in.
Upp