Gå direkt till sidans innehåll

Kartor

Vi har olika kartor med geografisk information över Järfälla.

Andra kartor över Järfälla

Via solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

Solkarta (Energirådgivningen)

Tryckta kartor

Kommunen tar fram papperskartor för medborgarna, bland annat Kommunkartan (2016). Du kan hämta dessa gratis i någon av kommunens receptioner (Riddarplatsen 5 eller Vasaplatsen 11 i Jakobsberg) samt på biblioteken.

Senast uppdaterad: 2019-05-14

Upp