Gå direkt till sidans innehåll

För­rätt­nings­karta

När en förändring i fastighets­indel­ning­en görs för en fastig­het upprättas en så kallad förrättnings­karta. Till kartan bifogas dels en teknisk beskrivning och dels en fastig­hets­rättslig beskriv­ning.

Förrättningskartan redovisar förändringar i fastighetens omfattning, nytillkomna gränser, gränser som utgår med mera. Den tekniska beskrivningen innehåller en koordinatlista på gräns­punkterna samt information om vilken markering respektive gränspunkt har. Den fastighetsrättsliga beskrivningen redovisa rättigheter,area med mera.

Ansökan om fastighets­bildning sker hos Lantmäteri­myndigheten i Stockholms län.

Lant­mäteriets kontaktuppgifter hittar du på www.lantmateriet.se

Upp