Gå direkt till sidans innehåll

Ny­bygg­nads­karta

En nybyggnads­karta används som underlag för en situations­plan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälp­medel både för den bygglov­sökande och för bygglov­hand­läggaren vid bygg­lovs­prövningen. Bygglov­handläggaren avgör om ny­byggnads­karta krävs och vilken typ av karta som behövs.

Nybyggnads­kartan framställs i två olika varianter:

Ny­byggnads­karta Typ A

Kartan redovisar den upp­daterade baskartans detalj­information med gällande fastighets­gränser, detalj­plane­bestämmelser, nivå­kurvor, anslutnings­punkt för vatten och avlopp, arbetsfix med mera.

Kartan upprättas vid ny- och tillbyggnad som ska VA-anslutas till anvisad för­bindelse­punkt. Ett pris­exempel vid "normal" villatomt är (<2 000 m²): 9 082 kronor (ej momsbelagt).

Ny­byggnads­karta Typ C

Kartan redovisar baskartans detalj­information med gällande fastighets­gränser, detaljplanens begränsningar av bebyggelse, nivå­kurvor men utan information om arbetsfix och vatten och avlopp.

Prisexempel vid "normal" villatomt (<2 000 m²): 1 987 kronor (ej momsbelagt)

Efter två år är kartan för­brukad och ny karta ska upprättas mot ersättning. Vid behov ska kartan kontrolleras och eventuellt revideras även inom två­årsperioden. Ersättning utgår för kontroll och revidering.

Leveranstiden för ny­byggnads­kartan är upp till 5 veckor så tänk på att beställa kartan i god tid.

Har du frågor rörande nybyggnads­kartor kontakta kommunens servicecenter på telefon 08‑580 285 00.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Upp