Gå direkt till sidans innehåll

Mät­tjänster

Vi kan hjälpa dig med utstakning, lägeskontroll och anvisning av fastighetsgräns.

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs innan bygget börjar.

Läges­kontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet anger. Detta utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Anvisning gräns

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en anvisning av gränsen. Vi kommer då ut och visar på var gränsen går och markerar den med träpålar.

Vill man däremot ha nya rör återutsatta med juridisk laglig verkan, är det numera en lantmäteriförrättning, se vidare på Lantmäteriets webbplats.

Upp