Gå direkt till sidans innehåll

Mät­tjänster

Vi kan hjälpa dig med utstakning, lägeskontroll och anvisning av fastighetsgräns.

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Grovutstakning

Husets hörn markeras grovt med stakkäppar. Detta för att markförberedelserna ska göras på rätt plats.

Finutstakning

Husets yttermått markeras ut på profiler som är förberedda av beställaren. Detta för att plattans placering ska hamna enligt bygglovet.

Läges­kontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet anger. Detta kan göras på den ogjutna formen, eller färdig byggnad inför slutbesked.

Anvisning gräns

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en anvisning av gränsen. Vi kommer då ut och visar på var gränsen går och markerar den med träpålar.

Vill man däremot ha nya rör återutsatta med juridisk laglig verkan, är det numera en lantmäteriförrättning, se vidare på Lantmäteriets webbplats.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Upp