Gå direkt till sidans innehåll

Schakt­tillstånd

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ned kablar eller rör så behöver du ansöka om schakt­tillstånd.

Vid grävning ansvarar den som gräver för att lagar och förordningar följs. Ofta behöver ett markavtal upp­rättas. Dessutom krävs alltid en godkänd trafik­anordningsplan om arbetet påverkar bil, gång- eller cykel­trafiken.

Avgift för schakt­tillstånd

När ditt schakt­tillstånd är klart kommer en faktura att skickas enligt kommunens gällande taxa. År 2019 är grund­avgiften 2 137 kr vid mark­ingrepp mindre än 15 kvadratmeter och 29 kr/kvadratmeter för tillkommande schaktyta.

Faktura­adress samt märkning ska alltid anges.

Mejla frågor till byggledare Lars Hellman. Hand­läggnings­tiden är 2 veckor.

Ansökan - ISY Case

För att få schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case

Ny an­vändare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Grävfirma AB/TA-planer AB.
  2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
  4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggnings­sidan.
  5. Vid schakt över 15 kvm krävs att m² anges i ansökan. För hitta var du behöver ange detta, se PDF "Beskrivning av avgift m²" nedan.

Ansöknings­processen

När du som sökanden sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen på börja hanteringen. Om hand­läggaren vill att sökanden ska komplettera ärendet ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera. När du gjort dina ändringar, ändra status till "Ansökan". En alltför under­målig TA-plan som behöver kompletteras debiteras med 500 kr.

Om hand­läggaren bedömer att ansökan är godkänd, sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakt­tillstånd och TA-plan skall ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.

Handläggaren kan kontakta sökanden via meddelande­funktionen i ISY Case. ISY Case skickar även på­minnelser till sökanden och lednings­ägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet be­höver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

När schaktarbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för schakt­ärenden till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Övrig information

Arbeten och transporter på allmän markPDF

Lathund för ISY Case - Schakt och TAPDF

Beskrivning av avgift m²PDF

Senast uppdaterad: 2017-07-14

Upp