Gå direkt till sidans innehåll

TA-plan - Trafikan­ord­nings­plan 

Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller cykel­trafiken behöver du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan).

Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är godkänd och under arbetets gång ska den finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

I bedömningen av ansökan tillämpas de principer som anges i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) handbok "Arbete på väg". Handboken finns att hämta på SKL:s webbplats. Ju noggrannare ritningen är gjord, desto lättare blir an­sökan att handlägga. Hand­läggnings­tiden kan vara upp till 3 veckor. Om TA-planen är undermålig kan det ta längre tid.

Information om avgifter för TA-planer för år 2017PDF

Arbeten och transporter på allmän mark

Ansökan - ISY Case

För att få tillstånd för TA-plan ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case

Lathund för ISY Case - Schakt och TAPDF

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Grävfirma AB/TA-planer AB.
  2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
  4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ansöknings­processen

När du som sökanden sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen på börja hanteringen. Om hand­läggaren vill att sökanden ska komplettera ärendet ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera. När du gjort dina ändringar, ändra status till "Ansökan". En alltför under­målig TA-plan som behöver kompletteras debiteras med 500 kr.

Om handläggaren bedömer att ansökan är godkänd, sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakttillstånd och TA-plan skall ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.

Handläggaren kan kontakta sökanden via meddelande­funktionen i ISY Case. ISY Case skickar även på­minnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet behöver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

När schaktarbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för schakt­ärendet till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Senast uppdaterad: 2017-11-10

Upp