Gå direkt till sidans innehåll

Miljö­arbete

Som grund för kommunens miljöarbete finns en miljöplan för åren 2016 - 2024 som omfattar Järfälla som geografiskt område och kommunen som organisation. På denna sida kan du läsa mer om miljöplanen och andra projekt inom miljöområdet.

Miljösmarta Järfällabor

Projektet Miljösmarta Järfällabor syftar till att höja miljömedvetenheten hos boende i Järfälla. Önskan är att du som boende i Järfälla ska känna att du kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla.

Hur blir jag miljösmart?

Det finns mängder av val vi kan göra i vardagen som påverkar miljön och klimatet på ett positivt sätt!

För att ställa om till ett hållbart vardagsliv behöver vi fokusera på de områden som har störst påverkan: maten, resorna, boendet, samt vad vi konsumerar. Även vad vi investerar våra sparpengar i spelar stor roll.

Nedan kan du läsa mer om hur du kan leva mer hållbart och bli en miljösmart Järfällabo. Du kan även göra ett test för att se hur just dina val påverkar klimatet.

Testa dig själv och se vilka koldioxidutsläpp just din livsstil orsakar

Läs mer och få tips om hur du kan få en mer hållbar livsstil:

Vad ska jag äta?

Hur kan jag resa miljösmart?

Hur kan jag bo miljösmart?

Hur kan jag handla mer hållbart?

Hur kan jag placera mina pengar mer hållbart?

Exempel på aktiviteter inom ramen för Miljösmarta Järfällabor:

  • TAGE-hyllan – Ett pilotprojekt på två av Järfällas förskolor som går ut på att föräldrar kan ta och ge hela och rena barnkläder och skor som barnet inte använder och byta till något som barnet har användning för. Du behöver inte lämna för att få ta, alla är välkomna att nyttja TAGE och det kostar ingenting. Bra för både miljön och plånboken.
  • Livsstilsshopen – En interaktiv utställningsmodell där användaren kan skanna in sina livsstilsval och sedan få ett resultat av koldioxidutsläpp. Livsstilsshopen kommer under hösten att kunna bokas till utställningar och evenemang. 
  • Klimatkurs – Under 2019 deltog 19 Järfällabor i en klimatkurs, för att ställa om till en hållbar livsstil. Kursen genomfördes tillsammans med invånare i Stockholm stad, Huddinge, och Tyresö. Tillsammans minskade de 100 personer som deltog sina koldioxidutsläpp från 7 ton till i genomsnitt 3,8 ton. 
  • Natur & Miljöboken – Kommunen kommer från och med hösten 2019 att börja använda Natur & Miljöboken som läromedel i åk 4, 5 och 6. Det är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap. Läs mer om Natur & Miljöboken.

Järfälla kommuns miljöplan

Miljöplanen utgår från de regionalt prioriterade miljömålen och gäller parallellt med andra kommunala planer som översiktsplan, avfallsplan och cykelplan. Den innehåller mål inom minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt- och djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.

Du kan läsa och ladda ner miljöplanen härPDF

Miljöläget i Järfälla

På sidan Miljöbarometern kan du läsa mer om hur långt kommunen har kommit med de olika målen i miljöplanen. Du kan även kan få tips inom olika miljöområden - som fastighetsägare, privatperson och markägare.

Energi och klimat

Järfälla arbetar brett inom områdena energi och klimat och på Energi- och klimatrådgivningens hemsida finns massor av tips och intressant fakta, där det även går att få kostnadsfri rådgivning. Om ditt företag eller din bostadsrättsförening vill ha rådgivning på plats kan du kontakta Ted Lundberg, energi- och klimatrådgivningen i Järfälla, på 08-580 291 36.

Solkarta

Järfälla har varit med och tagit fram en solkarta över kommunen där du kan se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. På Energi- och klimatrådgivningens hemsida kan du söka efter ditt hus och få fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Miljödiplomering

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera företagets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag.

Läs mer om miljödiplomering här

Senast uppdaterad: 2019-08-16

Upp