Gå direkt till sidans innehåll

Markan­visningar

Järfälla har ansvaret för stadsutvecklingen i kommunen och att anvisa mark är ett kraftfullt verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet. Mark kan anvisas för många olika ändamål, det kan exempelvis röra sig om bostäder, äldrevård, skolor eller industri.

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som intressent information via e-post om relevanta markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse.

Järfälla kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtalPDF

Pågående markanvisningstävlingar

Markanvisningstävling Ormabacka B, etapp 1

Nyligen avslutade markanvisningstävlingar

Markanvisningstävling Barkarbystaden (avslutades den 10 augusti)

Senast uppdaterad: 2018-11-27

Upp