Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisningstävling för kraftledningsstråket etapp 1

Järfälla kommun utlyst markanvisningstävling för bostadsbyggande av äganderätter och bostadsrätter i kraftledningsstråket etapp 1 Viksjö. Tävlingen omfattar fyra delområden inom fastigheterna Viksjö 3:569, 6:1 och 6:368.

För området ska tre detaljplaner upprättas i nära samarbete mellan kommunens planmyndighet och den/de exploatörer som tilldelas markanvisning. Byggstart beräknas ske som tidigast 2022.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-11-18 till 2020-01-31. De deltagande exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under två år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva ett eller flera delområden


 

Senast uppdaterad: 2019-08-07

Upp