Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisningstävling för kraftledningsstråket etapp 1

Järfälla kommun utlyst markanvisningstävling för bostadsbyggande av äganderätter och bostadsrätter i kraftledningsstråket etapp 1 Viksjö. Tävlingen omfattar fyra delområden inom fastigheterna Viksjö 3:569, 6:1 och 6:368.

För området ska tre detaljplaner upprättas i nära samarbete mellan kommunens planmyndighet och den/de exploatörer som tilldelas markanvisning. Byggstart beräknas ske som tidigast 2022.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-11-18 till 2020-01-31. De deltagande exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under två år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva ett eller flera delområden


 

Markanvisningstävlingar för mobilitetshus och bostadsrätter i Barkarby Centrum

Järfälla kommun bjuder in till tre stycken markanvisningstävlingar i Barkarby Centrum.

Markanvisningstävlingarna avser tre föreslagna kvarter inom pågående detaljplan för Barkarby Centrum. Detaljplanen planerar att möjliggöra ca 500 nya bostäder, ett mobilitetshus samt en förskola. Planområdet har i pågående detaljplanearbete delats upp i ett förslag på kvarter.

Markanvisningstävlingen för kvarter B avser byggande av mobilitetshus med infarts- och boendeparkering för området, cykelparkering, bil- och cykelpool, lokaler för livsmedelsbutik, vårdcentral och övriga centrumverksamheter. Markanvisningstävlingen för kvarter C avser byggande av bostadsrätter och lokaler för centrumverksamhet. Markanvisningstävlingen för del av kvarter E avser byggande av bostadsrätter och lokaler för centrumverksamhet.


 

Senast uppdaterad: 2019-08-07

Upp