Gå direkt till sidans innehåll

Markanvisnings­tävlingar
Kvarter 5 och 6, Veddesta I

Välkommen att delta i mark­anvisnings­tävlingar för kvarter 5 och 6 i Barkarby. Kvarteren ligger i ett område som nu utvecklas till dynamisk stadsmiljö vid den nya framväxande noden för kollektivtrafik där tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg kommer att binda samman Stockholm med Mälardalen.

Kvarter 5 och 6 har ett strategiskt och intressant läge vid den framväxande kollektivtrafiknoden och mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar. Kvarter 5 omfattar 13 000 kvadratmeter för kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarter 6 omfattar 9 500 kvadratmeter för bostäder, förskola och centrumverksamheter. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Markanvisningstävlingarna avser två stadskvarter; kvarter 5 och kvarter 6.

Kvarter 5 omfattar 13 000 kvadratmeter med möjlighet att bygga kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarteret ligger mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar och 100 meter från Stockholms nya framväxande nod för kollektivtrafik som 2026 binder samman Stockholms­regionen med Mälardalen och gör Barkarby till en central stadskärna i regionen. Kvarteret gränsar till torg, park och ett central gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.

Kvarter 6 omfattar 9 500 kvadratmeter för bostäder, förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger granne med kvarter 5, vid noden för kollektivtrafik och samtidigt granne med torget, parken och stora grönområden. 

Målet är två attraktiva kvarter som tillför energi och dynamik till den stadsmiljö som växer fram. I området finns flera byggaktörer som har långt framskridna planer för kontor, hotell, kultur, idrott med bland annat skidanläggning med skidspår inomhus, bostäder, handel service, förskola, äldreboende och Barkarby sjukhus.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 5 juni 2020.

Tävlingsperiod

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2021-05-03 till och med 2021-08-31. Den exploatör som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under en period förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuellt kvarter.

Deltagande i markanvisningstävlingen kan medföra att en exploatör, även om denne inte utses som vinnare i tävlingen, utses till god tvåa. Det kan leda till en direktanvisning av ett annat kvarter.

Frågor och svar

Frågor och svar som kommer in under perioden för markanvisningstävlingen redovisas nedan. Klicka på frågan så visas svaret. 

Har du en fråga är du välkommen att kontakta: 

2021-05-07 Fråga om hyresrätter

Fråga: Kommer det att komma ut kvarter/tävlingsområden i Barkarby-området som är öronmärkta för hyresrätter?

Svar: Just nu och en tid framöver fokuserar vi primärt på bostadsrätter/äganderätter. Bostadsmarknaden är i ständig förändring och utveckling, så på sikt kan det vara så att vi även arbetar med andra upplåtelseformer. Jag kan i nuläget inte ge närmare besked än så. Det bästa är att hålla sig uppdaterade via våra informationskanaler.

2021-05-05 Fråga om man måste lämna anbud på båda kvarteren

Fråga: För att medverka i markanvisningstävlingen, behöver man tävla för båda kvarteren eller kan man vara med i endast kvarter 6?

Svar: Ni väljer själva om ni vill tävla på endast ett av kvarteren eller båda. Det går med andra ord bra att bara lämna anbud på kvarter 6.

Kvarter 5 och 6 ligger i ett strategiskt läge vid den nya noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. 2026, när noden står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra, kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Visionsbild över noden för kollektivtrafik som växer fram i Barkarby. (Visionsbild: White Arkitekter)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp