Över­sikts­plan

Kommunens över­sikts­plan täcker hela kommunens yta och redovisar kommun­ens vilja för den framtida mark- och vatten­användningen i stora drag. Över­sikts­planen är inte juridiskt bindande men ska vara väg­ledande för beslut om mark- och vatten­användningen samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Omslag översiktsplan Järfälla kommun

Järfällas gällande översiktsplan

Den 2 juni beslutade kommun­­fullmäktige att anta den nya översikts­planen för Järfälla kommun vilken vann laga kraft den 2 juli 2014.

Översiktsplanen är kommun­ens samlade strategi för hur mark- och vatten­områden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Översiktsplanens över­gripande mål är att erbjuda bästa möjliga för­utsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen. Den över­gripande principen är att Järfälla ska växa med kvalitet genom att ta ansvar för kommunens del av regionens tillväxt och samtidigt ta vara på och utveckla kommunens bebyggelse-, natur-, kultur- och rekreations­värden.

Ladda ner Översiktsplan Järfälla - nu till 2030PDF

Fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden

Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2018-01-05

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?