Gå direkt till sidans innehåll

Bällstadalen

Ungefärligt planområde markerat med röd linje

En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 m.fl.

Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. I området skapas en trygg stadsdel där gator kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Gatunätet ska knyta samman olika delar i den regionala stadskärnan. Syftet är också att skapa en klimatanpassad bebyggelse där Bällstaån ges utrymme att svämma över för att förhindra översvämningar. Bällstaån ska också kunna uppnå god kemisk och ekologisk status

Process


Processen är under plansamråd

Aktuella planhandlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 3.3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 3.3 MB

 3. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 7.3 MB

 4. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 16.2 MB

 5. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 524.7 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 3.6 MB

 2. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 8.5 MB

 3. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 6.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 789.6 kB

 5. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 2.1 MB

 6. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 1.6 MB

 7. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 1 MB

 8. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 15.7 MB

 9. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 6.6 MB

 10. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 9.7 MB

 11. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 8.6 MB

 12. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 168.1 kB

 13. Senast ändrad: 2018-11-12 13.24 • Storlek: 5.8 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2017-03-13 15.40 • Storlek: 191.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-03-13 15.40 • Storlek: 45.1 kB

 3. Senast ändrad: 2017-03-13 15.40 • Storlek: 679.6 kB

Kontakt

Ingela Isaksson, planarkitekt
Telefon: 08-580 282 81
Mejl: ingela.isaksson@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2018-11-12

Upp