Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby 1:156 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2019-01-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Barkarby 1:156 m.fl.

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station. Detaljplanen omfattar ett område om drygt 12 000 kvadratmeter. Det är särskilt viktigt att i den fortsatta planprocessen bevaka de kulturhistoriska värdena så att platsens karaktär kan tillvaratas.

Vi arbetar nu med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Vill du reda nu lämna synpunkter kan du skicka dess till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Jakob Stenfelt
Planarkitekt, projektledare
08-580 285 39
jakob.stenfelt@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Planbesked

  1. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 99.9 kB

  2. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 587.8 kB

  3. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 194.8 kB

  4. Senast ändrad: 2019-02-12 14.45 • Storlek: 93.8 kB

Senast uppdaterad: 2020-02-10

Upp