Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby Centrum

Ett planarbete har påbörjats vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Diarienummer: Kst 2018/503
Fastigheterna Barsbro 7:2 m.fl.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

460x260

Vad händer just nu

Arkeologerna Statens Historiska Museer gör just nu arkeologiska undersökningar i Vålbergaskogen. Arbetet förväntas pågå under vecka 20 och 21.

Bakgrund och syfte

Planområdet ligger utmed järnvägen vid pendeltågsstationen Barkarby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Teresa Westman
Telefon: 08-580 298 91
E-post: teresa.westman@jarfalla.se

Exploateringsingenjör Marcus Kollberg, projektledare
E-post: marcus.kollberg.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad: 2020-05-11

Upp