Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby­staden IV

460x260

Detaljplan för Barkarby­staden IV, fastigheterna Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1

Detaljplanen utgör en deletapp i genomförandet av bebyggelsen i Barkarbystaden. Planen möjliggör cirka 2 200 bostäder samt service, centrumverksamheter, kontor, torg, parker och en tunnelbanestation med två uppgångar.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-07-12. 

Det finns en 3D-modell med volymer av Barkarbystaden och detaljplaneområdet för att visualisera hur det kan komma att se ut.

Planhandlingar

Bilder

Illustrationer och vyer är framtagna av Tovatt Architects and Planners 2019.

Utredningar och studier

Senast uppdaterad: 2019-07-16

Upp