Gå direkt till sidans innehåll

Barkarbystaden I – Lidls kvarter

Planområdets ungefärliga läge

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för en ökad byggrätt i södra delen av Lidls kvarter i Barkarbystaden I, del av fastighet Barkarby 2:33.

Planområdet ligger centralt i Barkarbystaden och avgränsas av Enköpingsvägen i söder, Barkarbyvägen och Kyrkparken i öster samt Mustanggatan i norr. Med planen avses att möjliggöra för en ökad byggrätt för handels- och kontorsändamål som bidrar till Barkarbyvägens gaturum och Barkarbystadens stadsbild.

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-05-22 09.44 • Storlek: 177 kB

  2. Senast ändrad: 2019-05-22 09.45 • Storlek: 133.2 kB

Kontakt

Tove Willart, projektledare exploatering Barkarbystaden
Telefon: 08-580 282 32
tove.willart@jarfalla.se

Louise Forsvik, planhandläggare
Telefon: 08-580 245 26
louise.forsvik@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2018-08-20

Upp