Gå direkt till sidans innehåll

Byleden

Detaljplan för Byleden, fastigheten Skälby 46:1 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Byleden, fastigheten Skälby 46:1 m. fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, en förskola samt verksamheter i form av handel och kontor. Planförslaget syftar också till att Byleden ska omvandlas från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata med ett effektivt utnyttjat gaturum.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 11 oktober – 9 november 2016.  Planarbete pågår.

 Planprocessen

 Aktuella planhandlingar

 Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 30.9 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 80.9 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 457.5 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 11.9 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 13.10 • Storlek: 18 MB

Utredningar - plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 15.8 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 795.4 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 1.8 MB

 4. Senast ändrad: 2016-10-07 15.17 • Storlek: 6.6 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 1.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-19 13.16 • Storlek: 6.6 MB

Tidigare planskeden

 Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-05-22 10.18 • Storlek: 223 kB

 2. Senast ändrad: 2019-05-22 10.18 • Storlek: 274.2 kB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-bedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.  

Samråd - behovsbedömning

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 13.18 • Storlek: 9.5 MB

Senast uppdaterad: 2019-03-22

Upp