Gå direkt till sidans innehåll

Del av Fågelvägen

Karta över detaljplan

Detaljplan för fastigheten Barsbro 6:15

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Barsbro 6:15 på Fågelvägen. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Planprocessen

Planen är nu på samråd. Nu kan du lämna synpunkter.

Granskning pågår den 11 november till den 2 december

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2 december 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för del av Fågelvägen, fastigheten Barsbro 6:15, dnr kst 2020/230.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, e-post erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 3.9 MB

  2. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 937 kB

  3. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 260.3 kB

  4. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 1.3 MB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 352.3 kB

  2. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 181 kB

  3. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 3.8 MB

  4. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 860.1 kB

Senast uppdaterad: 2020-09-23

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp