Gå direkt till sidans innehåll

Del av Fågelvägen

Karta över detaljplan

Detaljplan för fastigheten Barsbro 6:15

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2021-02-01 §7.

Planprocessen

Planen är nu på samråd. Nu kan du lämna synpunkter.

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan Del av Fågelvägen, Kst 2020/230”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars 2021.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, e-post erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Överklagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-02-05 14.30 • Storlek: 176.4 kB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-01-12 14.50 • Storlek: 228.6 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-12 14.50 • Storlek: 3.9 MB

 3. Senast ändrad: 2021-01-12 14.50 • Storlek: 449.7 kB

 4. Senast ändrad: 2021-01-12 14.50 • Storlek: 1.1 MB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 3.9 MB

 2. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 937 kB

 3. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 260.3 kB

 4. Senast ändrad: 2020-11-10 15.48 • Storlek: 1.3 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 352.3 kB

 2. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 181 kB

 3. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 3.8 MB

 4. Senast ändrad: 2020-09-23 15.19 • Storlek: 860.1 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp