Gå direkt till sidans innehåll

Del av Flintvägen

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och uppförande av enbostadshus på respektive styckningslott.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 11 juni 2020 – 2 juli 2020.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2 juli 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Planprocessen

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, e-post erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 11.1 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 360.3 kB

 3. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 275.5 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-10-21 15.51 • Storlek: 177.5 kB

 2. Senast ändrad: 2019-10-21 15.51 • Storlek: 799.5 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 181.4 kB

 4. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 305.1 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-03 15.29 • Storlek: 1.4 MB

 6. Senast ändrad: 2020-03-10 10.07 • Storlek: 172.5 kB

 7. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 11.1 MB

 8. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 360.3 kB

 9. Senast ändrad: 2020-06-09 15.36 • Storlek: 275.5 kB

Senast uppdaterad: 2019-10-21

Upp