Gå direkt till sidans innehåll

Del av Häggvägen

Detaljplan för fastigheten Björkeby 1:68.

Kommun­styrelsen beslutade 2020-03-16 §48 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheten Björkeby 1:68 på Häggvägen 14. Planen avser att möjliggöra avstyckning av fastigheten samt möjliggöra ett nytt bostadshus.

Planprocessen

Granskning pågår den 1 februari till den 22 februari.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 22 februari 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för del av Häggvägen, fastigheten Björkeby 1:68, dnr kst 2020/151.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, mejl erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 3. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

 2. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 3. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

Planbesked

 1. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

 2. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 3. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 4. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2020-10-19 14.38 • Storlek: 177 kB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 7. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 8. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 9. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 10. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp