Gå direkt till sidans innehåll

Del av Häggvägen

Detaljplan för fastigheten Björkeby 1:68.

Syftet att möjliggöra avstyckning av fastigheten samt möjliggöra ett nytt bostadshus.

Planprocessen

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan del av Häggvägen, fastigheten fastigheten Björkeby 1:68, dnr kst 2020/151”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 10 maj 2021.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, mejl erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 181.2 kB

 2. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 230.9 kB

 3. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 931.7 kB

 4. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 400 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 3. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 3. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 5. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

Planbesked

 1. Senast ändrad: 2020-10-19 14.38 • Storlek: 177 kB

 2. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 180.9 kB

 3. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.9 MB

 5. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 2.4 MB

 6. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 1 MB

 7. Senast ändrad: 2020-11-27 09.53 • Storlek: 5.9 MB

 8. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 241 kB

 9. Senast ändrad: 2021-01-27 08.19 • Storlek: 390.1 kB

 10. Senast ändrad: 2021-01-27 08.27 • Storlek: 2.9 MB

 11. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 181.2 kB

 12. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 230.9 kB

 13. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 931.7 kB

 14. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 2.9 MB

 15. Senast ändrad: 2021-04-16 14.35 • Storlek: 400 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp