Gå direkt till sidans innehåll

Del av Skarprättarvägen

Detaljplan för fastigheten Kallhäll 9:20

Arbete pågår med en ny detaljplan för Skarprättarvägen 5. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra en mindre kontorstillbyggnad och fler parkeringsplatser.

Planprocessen

Planen är nu på samråd

Samråd pågår den 4 mars till den 25 mars

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 mars 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla.

eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med yttrande över dnr kst 2019/502 Detaljplan för del av Skarprättarvägen, fastigheten Kallhäll 9:20

Aktuella handlingar

  1. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 181.4 kB

  2. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 1.4 MB

  3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 318.2 kB

  5. Senast ändrad: 2020-03-10 10.06 • Storlek: 171.8 kB

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Upp