Gå direkt till sidans innehåll

Del av Skarprättarvägen

Detaljplan för fastigheten Kallhäll 9:20

Arbete pågår med en ny detaljplan för Skarprättarvägen 5. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra en mindre kontorstillbyggnad och fler parkeringsplatser.

Planprocessen

Planen är nu på samråd

Granskning pågår den 19 mars till den 2 april 2021

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2 april 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med yttrande över dnr kst 2019/502 Detaljplan för del av Skarprättarvägen, fastigheten Kallhäll 9:20

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-03-15 17.51 • Storlek: 1.2 MB

  2. Senast ändrad: 2021-03-15 17.51 • Storlek: 3.3 MB

  3. Senast ändrad: 2021-03-15 17.51 • Storlek: 370.5 kB

  4. Senast ändrad: 2021-03-15 17.51 • Storlek: 277.4 kB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 181.4 kB

  2. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 1.4 MB

  3. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2020-03-03 15.21 • Storlek: 318.2 kB

  5. Senast ändrad: 2020-03-10 10.06 • Storlek: 171.8 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp