Gå direkt till sidans innehåll

Företagsområde Värmevägen

Detaljplan för företagsområde Värmevägen, del av fastigheten Jakobsberg 18:1

I takt med att Järfälla kommun växer så ökar också efterfrågan på mark för företagsetableringar. Kommunen ser därför ett behov att pröva förutsättningarna för planläggning på kommunalt ägd mark för att möjliggöra en utveckling av det lokala näringslivet. Aktuellt område är utpekat i översiktsplanen som lämpligt för etablering av verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 om att inleda detaljplaneläggning för området. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Upplysningar om planförslaget

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Linda Karlsson, exploateringsingenjör
Tel 08-580 226 88
linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-11-27 15.48 • Storlek: 196.8 kB

  2. Senast ändrad: 2019-11-27 15.48 • Storlek: 1016.8 kB

  3. Senast ändrad: 2019-11-27 15.48 • Storlek: 10.3 MB

  4. Senast ändrad: 2019-11-27 15.48 • Storlek: 603.5 kB

Senast uppdaterad: 2019-11-27

Upp