Gå direkt till sidans innehåll

Höstvägen och Backvägen

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10.

Detaljplan för Höstvägen 6 och Backvägen 7, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10 har antagits av kommunstyrelsen 2020-09-07, § 123. Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra för avstyckning samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna. Protokollet har justerats och tillkännagivandet har anslagits på kommunens anslagstavla den 11 September 2020.

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län. Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- och miljödomstolen.

Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla

Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan Del av Höstvägen och Backvägen, Kst 2019/210”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 5 oktober 2020.

Planprocessen

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist, telefon: 08-580 226 54, e-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Antagandehandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 2.1 MB

  2. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 276.8 kB

  3. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 189.6 kB

  4. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 5.5 MB

  5. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 338 kB

  6. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 98.6 kB

  7. Senast ändrad: 2020-09-14 08.29 • Storlek: 606.9 kB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 5.4 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 272.3 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 183.7 kB

Senast uppdaterad: 2019-09-23

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp