Gå direkt till sidans innehåll

Höstvägen och Backvägen

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10.

Arbete pågår med en ny detaljplan för Höstvägen 6 och Backvägen 7, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10. Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra för avstyckning samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna.

Planprocessen

Upplysningar om plan­förslaget

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 27 maj 2020 – 10 juni 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 10 juni 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planhandläggare Erik Blomquist, telefon: 08-580 226 54, e-post: erik.blomquist@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Plangranskning

  1. Senast ändrad: 2020-05-26 14.38 • Storlek: 2.1 MB

  2. Senast ändrad: 2020-05-26 14.38 • Storlek: 5.5 MB

  3. Senast ändrad: 2020-05-26 14.38 • Storlek: 268.7 kB

  4. Senast ändrad: 2020-05-26 14.38 • Storlek: 248.2 kB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 5.4 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 272.3 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.16 • Storlek: 183.7 kB

Senast uppdaterad: 2019-09-23

Upp