Gå direkt till sidans innehåll

Infarts­parkering i Kallhäll

Detaljplan för infartparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheterna 1:1 och 6:1 i Järfälla kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar upp till 150 bilparkeringsplatser samt cirka 80 cykelparkeringsplatser med möjlighet till skyddad korttidsförvaring och inlåsning.

Planprocessen 

Kontakt

Vill du veta mer om planförslaget? Kontakta planarkitekt Kristupas Liorancas genom att ringa 08-580 287 99 eller mejla till kristupas.liorancas@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

Plansamråd

  1. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 3.3 MB

  2. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.3 MB

  3. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.1 MB

  4. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 299.5 kB

  5. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 177.1 kB

  6. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 195.8 kB

Utredningar

  1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.42 • Storlek: 2 MB

  2. Senast ändrad: 2019-12-16 16.40 • Storlek: 681.3 kB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

  1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.49 • Storlek: 3.3 MB

Senast uppdaterad: 2018-05-29

Upp