Gå direkt till sidans innehåll

Infarts­parkering i Kallhäll

Detaljplan för infartsparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheterna Kallhäll 1:1 och 6:1 i Järfälla kommun.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 25 mars och 10 april 2020. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget inför antagande.

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartsparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar upp till 150 bilparkeringsplatser samt cirka 80 cykelparkeringsplatser med möjlighet till skyddad korttidsförvaring och inlåsning.

Planprocessen 

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt Kristupas Liorancas, telefonnummer 08 580 287 99, Kristupas.Liorancas@jarfalla.se

Projektledare Lena Örnhed, telefonnummer 08 580 289 31, Lena.Olby.Ornhed@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-06-03 08.29 • Storlek: 6.4 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-03 08.29 • Storlek: 2.5 MB

 3. Senast ändrad: 2020-06-03 08.29 • Storlek: 290.4 kB

 4. Senast ändrad: 2020-06-03 08.29 • Storlek: 176.4 kB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.40 • Storlek: 681.3 kB

 2. Senast ändrad: 2020-03-24 12.18 • Storlek: 2.2 MB

Tidigare planskeden

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 5.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 466.6 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 1.7 MB

 4. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 279.9 kB

 5. Senast ändrad: 2020-03-24 12.17 • Storlek: 175.9 kB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 3.3 MB

 2. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.3 MB

 3. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 2.1 MB

 4. Senast ändrad: 2019-12-18 12.52 • Storlek: 299.5 kB

 5. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 177.1 kB

 6. Senast ändrad: 2019-12-16 16.39 • Storlek: 195.8 kB

Inaktuella utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.42 • Storlek: 2 MB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

 1. Senast ändrad: 2019-12-16 16.49 • Storlek: 3.3 MB

Senast uppdaterad: 2020-04-13

Upp