Gå direkt till sidans innehåll

Jakobsbergs äldre simhall

Planområdets lokalisering.

Planförslaget för Jakobsbergs äldre simhall, nya simhall och sporthall bearbetas nu efter vårens granskning.

Planförslaget omfattar fastigheterna Jakobsberg 2:2841 samt del av Jakobsberg 2:2087 och 11:2.

Det är en flexibel plan som medger att den äldre simhallen kan bevaras och användas till andra verksamheter som idrott- och kulturverksamheter, kontor, centrumverksamheter, skola eller kontor.

Därutöver ska planen utformas så att den nya simhallen görs planenlig samt möjliggöra en sammankoppling mellan den nya simhallen, sporthallen och den äldre simhallen. Med planen möjliggörs en ny entrébyggnad som möter en torgbildning söderut. Planen ska även ge utrymme för dagvattenhantering och översvämningsyta.

Process

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Louise Forsvik, planhandläggare
Telefon: 08-580 245 26
louise.forsvik@jarfalla.se

Kristian Barsom, exploateringsingenjör
Telefon: 070-022 38 52
kristian.barsom@jarfalla.se

Planhandlingar och utredningar

Du kan ta del av planhandlingar och utredningarna hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum eller biblioteket i Jakobsbergs centrum. Det går också att ladda ner dokumenten här.

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2019-03-26 10.06 • Storlek: 27.6 kB

 2. Senast ändrad: 2019-03-26 10.06 • Storlek: 10.1 MB

 3. Senast ändrad: 2019-03-26 10.06 • Storlek: 951.8 kB

 4. Senast ändrad: 2019-03-26 10.06 • Storlek: 508 kB

 5. Senast ändrad: 2019-03-26 10.09 • Storlek: 181 kB

Övriga handlingar

 1. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 302.7 kB

 2. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 185.2 kB

 3. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 252 kB

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.38 • Storlek: 199.6 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-11 10.37 • Storlek: 6.8 MB

 3. Senast ändrad: 2019-03-26 10.18 • Storlek: 993.1 kB

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.40 • Storlek: 223 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 344.1 kB

 2. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 100.6 kB

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Upp