Gå direkt till sidans innehåll

Jakobsbergs äldre simhall

Planområdets lokalisering.

Planförslaget för Jakobsbergs äldre simhall antogs i kommunstyrelsen den 7 oktober 2019. Planens prövningstid pågår fram till den 1 november 2019.

Planförslaget omfattar fastigheterna Jakobsberg 2:2841 samt del av Jakobsberg 2:2087 och 11:2.

Det är en flexibel plan som medger att den äldre simhallen kan bevaras och användas till andra verksamheter som idrott- och kulturverksamheter, kontor, centrumverksamheter, skola eller kontor.

Därutöver ska planen utformas så att den nya simhallen görs planenlig samt möjliggöra en sammankoppling mellan den nya simhallen, sporthallen och den äldre simhallen. Med planen möjliggörs en ny entrébyggnad som möter en torgbildning söderut. Planen ska även ge utrymme för dagvattenhantering och översvämningsyta.

Process

Planförslaget går upp för antagande i kommunstyrelsen den 9 september 2019.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Louise Forsvik, planhandläggare
Telefon: 08-580 245 26
louise.forsvik@jarfalla.se

Kristian Barsom, exploateringsingenjör
Telefon: 070-022 38 52
kristian.barsom@jarfalla.se

Planhandlingar och utredningar

Du kan ta del av planhandlingar och utredningarna hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum eller biblioteket i Jakobsbergs centrum. Det går också att ladda ner dokumenten här.

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2019-09-10 10.20 • Storlek: 429.6 kB

 2. Senast ändrad: 2019-09-03 14.14 • Storlek: 12.1 MB

 3. Senast ändrad: 2019-08-28 13.09 • Storlek: 635.4 kB

Utredningar och övriga handlingar

 1. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 302.7 kB

 2. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 185.2 kB

 3. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 252 kB

 4. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 2.2 MB

 5. Senast ändrad: 2019-09-03 14.14 • Storlek: 5.3 MB

 6. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 13.3 MB

 7. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 29 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 344.1 kB

 2. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 100.6 kB

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Upp