Gå direkt till sidans innehåll

Jakobsbergs äldre simhall

Planområdets lokalisering.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-11-01.

Planförslaget omfattar fastigheterna Jakobsberg 2:2841 samt delar av Jakobsberg 2:2087 och 11:2.

Det är en flexibel plan som medger att den äldre simhallen kan bevaras och användas till andra verksamheter som idrott- och kulturverksamheter, kontor, centrumverksamheter, skola eller kontor.

Därutöver ska planen utformas så att den nya simhallen görs planenlig samt möjliggöra en sammankoppling mellan den nya simhallen, sporthallen och den äldre simhallen. Med planen möjliggörs en ny entrébyggnad som möter en torgbildning söderut. Planen ska även ge utrymme för dagvattenhantering och översvämningsyta.

Planhandlingar och utredningar

Du kan ta del av planhandlingar och utredningarna hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Det går också att ladda ner dokumenten här.

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2019-11-01 13.13 • Storlek: 10.3 MB

 2. Senast ändrad: 2019-11-01 13.03 • Storlek: 638 kB

Utredningar och övriga handlingar

 1. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 302.7 kB

 2. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 185.2 kB

 3. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 252 kB

 4. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 2.2 MB

 5. Senast ändrad: 2019-09-03 14.14 • Storlek: 5.3 MB

 6. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 13.3 MB

 7. Senast ändrad: 2019-03-26 10.10 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-08-28 13.10 • Storlek: 29 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 344.1 kB

 2. Senast ändrad: 2018-08-20 13.31 • Storlek: 100.6 kB

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Upp