Gå direkt till sidans innehåll

Jaktvägen

Program till detalj­plan för Jaktvägen, Barkarby centrum, fastigheten Barsbro 1:313 med flera.

Kommunledningskontoret har ett uppdrag att upprätta en detaljplan som gör det möjligt att bygga fler bostäder i Barkarby centrum. Ett program till detaljplan har tagits fram som ett första steg i planprocessen. Förslaget är att uppföra ett åtta våningar högt flerbostadshus med ca 40 lägenheter på den plats där posten tidigare låg. Järfällabygdens hus AB har begärt planändringen.

Programförslaget har varit utsänt för samråd 27 maj — 5 september 2008.

Det fortsatta planarbetet kommer att samordnas med utbyggnaden av Mälarbanan i Barkarby.

Skede i planprocessen

Aktuella handlingar

Programsamråd

  1. Senast ändrad: 2011-07-05 10.35 • Storlek: 17 kB

  2. Senast ändrad: 2011-07-05 10.27 • Storlek: 2.6 MB

Upp