Gå direkt till sidans innehåll

Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen –Hemköpstomten

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny hotellbebyggelse samt en flexibel markanvändning med inriktningen handel, hotell, centrumverksamhet, kontor och parkering. Avsikten är att den nya bebyggelsen ska skapa en tydlig profil för entrén till Järfälla från norr. Den nya hotellbyggnaden kommer att utgöra ett landmärke för området och samtidigt annonsera både hotell och Järfälla kommun mot E18 och Rotebroleden.

Pausat planarbete

Fastighetsägaren önskar avvakta med fortsatt planarbete.

Skede i planprocessen

Planprocess

Samråd

Planförslaget är utställt på samråd under tiden 26 november – 27 december 2019.

Öppet hus hålls den 4 december 2019, kl. 17:00 – 19:00 i Kolarängskola, Kolarängsvägen 4, 176 75 Järfälla. Där kan du träffa oss som jobbar med planen och få svar på dina frågor.

Kontakt

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Telefon: 08-580 226 58
suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-11-25 17.12 • Storlek: 162.9 kB

 2. Senast ändrad: 2019-11-25 17.12 • Storlek: 10.7 MB

 3. Senast ändrad: 2019-11-25 17.12 • Storlek: 1.1 MB

 4. Senast ändrad: 2019-11-25 17.12 • Storlek: 183.8 kB

 5. Senast ändrad: 2019-11-25 17.12 • Storlek: 10.5 MB

Planutredningar

 1. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 730.8 kB

 2. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 1.4 MB

 3. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 942.3 kB

 4. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 4.6 MB

 5. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 613.7 kB

 6. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 5.9 MB

 7. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 567.2 kB

 8. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 16.6 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 3.3 MB

 10. Senast ändrad: 2019-11-25 17.13 • Storlek: 234 kB

 11. Senast ändrad: 2019-11-27 15.22 • Storlek: 583.9 kB

Senast uppdaterad: 2019-02-07

Upp