Gå direkt till sidans innehåll

Kallhälls norra industriområde - Hemköpstomten

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2018 att lämna positivt planbesked samt att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Kallhäll 9:18, Kallhälls norra industriområde.

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för hotellverksamhet på fastigheten Kallhäll 9:18. Fastigheten är belägen i Kallhälls norra industriområde intill E18 strax söder om trafikplats Stäket och avfarten från Rotebroleden. Den gränsar i söder mot Skarprättarvägen och parkområde, i öst mot K-rauta och i väst mot McDonalds. På fastigheten finns idag en Hemköpbutik samt en bensinmack. Planområdet karaktäriseras i dagsläget av kontor, hotell, industri och bilservice.

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Kontakt

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Telefon: 08-580 226 58
suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Linda Karlsson, exploateringsingenjör
Telefon: 08-580 226 88
linda.j.karlsson@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-02-07 13.53 • Storlek: 2.6 MB

Senast uppdaterad: 2019-02-07

Upp