Gå direkt till sidans innehåll

Kvarn­backen

Bild utredningsområde Kvarnbacken

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 att ge planutskottet  i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse inom det preliminära området kring Kvarnbacken, del av Jakobsberg 11:2. 

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggande av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service. Förslag till samverkansavtal mellan HSB Bostad och kommunen omfattar plan­uppdrag, att HSB får option på de byggrätter för bostäder som tillkommer på kommunens mark genom detaljplaneläggning och att HSB ska driva destinations­utvecklingsprojektet "The Mill" i nära samverkan med kommunen och andra samarbetspartners. Förutom kommunens mark kan planuppdraget komma att omfatta privat-ägda fastigheter på andra sidan Järfällavägen.

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2015-12-21 15.31 • Storlek: 30.4 kB

  2. Senast ändrad: 2015-12-21 15.34 • Storlek: 5.5 MB

Senast uppdaterad: 2019-03-22

Upp