Gå direkt till sidans innehåll

Sångvägen

Planen avser att möjliggöra byggrätt för nya bostadshus samt energieffektiviserande åtgärder och påbyggnadsmöjligheter på befintliga lägre hus.

Diarienummer: Kst 2019/302
Jakobsberg 2:2526 m.fl.

460x260

Vad händer just nu

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan. Du kommer att få se förslaget och kunna lämna synpunkter när detaljplaneförslaget går ut på samråd.

Bakgrund och syfte

Kommun­styrelsen beslutade 2019-05-06 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastighet Jakobsberg 2:2526 med flera. Planen avser att möjliggöra byggrätt för nya bostadshus samt energieffektiviserande åtgärder och påbyggnadsmöjligheter på befintliga lägre hus. Området ligger strax norr om Viksjöleden i anslutning till Jakobsbergs centrum.

För närvarande utreder kommunen trafikfrågor kopplade till detaljplanen.

Upplysningar om plan­förslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Telefon: 08-580 287 99
E-post: kristupas.liorancas@jarfalla.se

Kristian Barsom, exploateringsingenjör
Telefon 08-580 245 83
E-post: kristian.barsom@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad: 2020-06-18

Upp