Gå direkt till sidans innehåll

Skola Söderhöjden

Förslag på utformning av skolbyggnaden. Bild: Pelago

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av en ny byggnad avsedd för grundskola. Målsättningen är att bygga en ny skola (F-6) inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 420 elever, samt angöring och parkering.

Samrådstiden pågår från den 25 september till den 6 november 2018.
Från och med den 25 september finns planhandlingarna tillgängliga på:

 • Kommunens hemsida jarfalla.se/planarbete
 • Kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum
 • Jakobsbergs bibliotek i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 6 november 2018 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med Kst 2018/479 yttrande över Detaljplan för Skola Söderhöjden.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt Per Rinde, 08-580 245 09, per.rinde@jarfalla.se

3D-modell över Söderhöjden

Se 3D-karta över området

Aktuella handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-09-21 14.43 • Storlek: 873.7 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-21 14.43 • Storlek: 1.3 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 2 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 298.4 kB

 5. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 28.4 kB

 6. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 6.3 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 2.1 MB

 8. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 3.9 MB

 9. Senast ändrad: 2018-09-21 14.44 • Storlek: 10.4 MB

Tidigare handlingar

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-12-06 15.37 • Storlek: 190.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-12-06 16.20 • Storlek: 143.5 kB

 3. Senast ändrad: 2017-12-06 16.25 • Storlek: 37.8 kB

 4. Senast ändrad: 2017-12-06 16.22 • Storlek: 155.2 kB

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Upp