Gå direkt till sidans innehåll

Söderhöjden

Detaljplanen för Söderhöjden, Jakobsberg 2:1996 m.fl. har vunnit laga kraft den 5 juni 2020.

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med Järfällahus som är fastighetsägare inom planområdet. Detaljplanen ger förutsättningar för cirka 300 nya bostäder. Planens huvudsakliga syfte är att, i enlighet med Järfällas översiktsplan från 2014, skapa ett område med urban struktur som blir en del i den regionala stads­kärnan Jakobsberg/Barkarby. För att uppnå en tydlig stadskaraktär och mervärden ska området kompletteras med fler bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden samt att siktlinjer och stråk som kopplar området till sin omgivning bevaras och utvecklas.

Planprocessen

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2020-06-17 09.57 • Storlek: 830.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-06-17 09.57 • Storlek: 11.1 MB

Tidigare handlingar

Antagande

Granskning

 1. Senast ändrad: 2019-11-25 16.13 • Storlek: 198.6 kB

 2. Senast ändrad: 2019-11-25 16.14 • Storlek: 46.9 kB

 3. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 686.7 kB

 4. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 805.2 kB

 5. Senast ändrad: 2019-11-26 09.41 • Storlek: 11.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.2 MB

 7. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 10.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.1 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 921.3 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2.9 MB

 11. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.5 MB

 12. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.2 MB

 13. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2 MB

 14. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 8 MB

 15. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 5.6 MB

 16. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 189.9 kB

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-11-05 15.51 • Storlek: 3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 4.9 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 10.3 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.6 MB

 6. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 7.8 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.1 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.4 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 582 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 32.7 kB

 11. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.3 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.51 • Storlek: 257.4 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-10 11.11 • Storlek: 855.1 kB

Senast uppdaterad: 2020-05-19

Upp