Gå direkt till sidans innehåll

Söderhöjden

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 § 7 om planuppdrag i syfte att pröva förutsättningarna att komplettera bebyggelsen på Söderhöjden med ytterligare bostäder.

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med Järfällahus som är fastighetsägare inom planområdet. Detaljplanen ger förutsättningar för cirka 300 nya bostäder. Planens huvudsakliga syfte är att, i enlighet med Järfällas översiktsplan från 2014, skapa ett område med urban struktur som blir en del i den regionala stadskärnan Jakobsberg/Barkarby. För att uppnå en tydlig stadskaraktär och mervärden ska området kompletteras med fler bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden samt att siktlinjer och stråk som kopplar området till sin omgivning bevaras och utvecklas.

Ett samråd genomfördes under hösten 2018. Planförslaget var utsänt på samråd under tiden 18 september – 6 november 2018. Under samrådstiden har kommunens demokratiambassadörer arbetat med att informera i området. De har även tagit emot synpunkter och förslag samt bjudit in till öppna hus. Två tillfällen med öppet hus har hållits, dagtid (11-13) den 3 oktober och kvällstid (18-20) den 10 oktober. Järfällahus hade representanter på plats för att svara på frågor om befintligt bestånd och deras idéer om ny bebyggelse. Det har under samrådstiden hållits möten med elever vid Tallbohovskolan för att samla in barn och ungdomars synpunkter.

Efter samrådet har framför allt följande ändringar gjorts:

 • Centrumhuset vid torget och en byggrätt vid Sverkersvägen har tagits bort.
 • Utredningar har förtydligats och dagvattenlösningen har förbättrats.
 • Det har gjorts ändringar som gör mindre påverkan på befintlig infrastruktur. Detta kommer minska kostnaderna för att bygga nya bostäder.

Planprocessen

Aktuella handlingar

Granskning

 1. Senast ändrad: 2019-11-25 16.13 • Storlek: 198.6 kB

 2. Senast ändrad: 2019-11-25 16.14 • Storlek: 46.9 kB

 3. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 686.7 kB

 4. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 805.2 kB

 5. Senast ändrad: 2019-11-26 09.41 • Storlek: 11.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.2 MB

 7. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 10.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.1 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 921.3 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2.9 MB

 11. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.5 MB

 12. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.2 MB

 13. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2 MB

 14. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 8 MB

 15. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 5.6 MB

 16. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 189.9 kB

Tidigare handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-11-05 15.51 • Storlek: 3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 4.9 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 10.3 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.6 MB

 6. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 7.8 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.1 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.4 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 582 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 32.7 kB

 11. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.3 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.51 • Storlek: 257.4 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-10 11.11 • Storlek: 855.1 kB

Senast uppdaterad: 2017-09-21

Upp