Gå direkt till sidans innehåll

Söderhöjden

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge plan­utskottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Dackevägen / Tomasvägen, fastig­heten Jakobs­berg 2:1996 med flera.

Planens huvudsakliga syfte är att i enlighet med Järfällas översiktsplan från 2014 skapa ett område med urban struktur som blir en del i den regionala stadskärnan Jakobsberg/Barkarby. För att uppnå en tydlig stadskaraktär och mervärden ska området kompletteras med fler bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden samt att siktlinjer och stråk som kopplar området till sin omgivning bevaras och utvecklas.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 6 november 2018 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med Kst 2018/480 yttrande över Detaljplan för Söderhöjden, Jakobsberg 2:1996 m.fl.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Per Rinde, telefon 08-580 245 09 per.rinde@jarfalla.se

3D-modell över Söderhöjden

Se 3D-karta över området

Planprocessen

Aktuella handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-11-05 15.51 • Storlek: 3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 4.9 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.3 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 577.9 kB

 6. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 28.7 kB

 7. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 10.3 MB

 8. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.6 MB

 9. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 7.8 MB

 10. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.2 MB

 11. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.1 MB

Tidigare handlingar

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.51 • Storlek: 257.4 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-10 11.11 • Storlek: 855.1 kB

Senast uppdaterad: 2017-09-21

Upp