Gå direkt till sidans innehåll

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet

Förslaget till detaljplan möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för handelsändamål och kontor. Förslaget möjliggör också ett parkeringsdäck i flera våningar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 med handels- och kontorsytor samt att möjliggöra ett nytt parkeringsdäck i flera våningar. Utökade handelsytor föreslås framför allt i markplan och genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Tillskottet motsvarar 15 000 m² bruttoarea jämfört med gällande detaljplan men avses fördelas så att områdets småskaliga karaktär består. Planförslaget rymmer därutöver cirka 250 stycken nya parkeringsplatser mot Enköpingsvägen.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från tiden då området var en flygflottilj föreslås skyddas.

Aktuella handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 4 MB

 2. Senast ändrad: 2019-12-20 11.05 • Storlek: 208 kB

 3. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 85.5 kB

 5. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 2.8 MB

 6. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 501.2 kB

 7. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 174.8 kB

 9. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 10.5 MB

 10. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 740.8 kB

 11. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 61.9 kB

 12. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 6.7 MB

 13. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 2.7 MB

 14. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 5.4 MB

Tidigare handlingar

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 190.1 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 87.6 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 741.7 kB

Senast uppdaterad: 2019-06-14

Upp