Gå direkt till sidans innehåll

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet

Förslaget till detaljplan möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för handelsändamål och kontor.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 med handels- och kontorsytor. Utökade handelsytor föreslås framför allt i markplan och genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Tillskottet motsvarar 4 000 m² bruttoarea jämfört med gällande detaljplan men avses fördelas så att områdets småskaliga karaktär består.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från tiden då området var en flygflottilj föreslås skyddas.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 23 juni 2020 – 14 augusti 2020. Planhandlingarna finns tillgängliga här och hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 14 augusti 2020 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Per Rinde, tel 08-580 245 09, e-post per.rinde@jarfalla.se.

Aktuella handlingar

 1. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 2.6 MB

 2. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 2 MB

 3. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 967.2 kB

 4. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 173.9 kB

 5. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 6.1 MB

 6. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 727.4 kB

 7. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 348.4 kB

 8. Senast ändrad: 2020-06-17 11.06 • Storlek: 2.6 MB

 9. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 5.4 MB

 10. Senast ändrad: 2020-06-17 09.51 • Storlek: 1.7 MB

Tidigare handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 4 MB

 2. Senast ändrad: 2019-12-20 11.05 • Storlek: 208 kB

 3. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 1.4 MB

 4. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 85.5 kB

 5. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 2.8 MB

 6. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 501.2 kB

 7. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 174.8 kB

 9. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 10.5 MB

 10. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 740.8 kB

 11. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 61.9 kB

 12. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 6.7 MB

 13. Senast ändrad: 2020-06-29 11.25 • Storlek: 515.1 kB

 14. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 2.7 MB

 15. Senast ändrad: 2019-12-20 10.50 • Storlek: 5.4 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 190.1 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 87.6 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 741.7 kB

Senast uppdaterad: 2019-06-14

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp