Gå direkt till sidans innehåll

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Säby 3:78.

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheterna för en utökning av handelsområdet inom fastigheten Säby 3:78. Detta genom möjlighet att bygga på befintliga byggnader samt bygga nytt på vissa obebyggda ytor. Dessutom utreds möjligheten för ett parkeringsdäck mot Enköpingsvägen och koppling till en ny gång- och cykelbro över E18 till Söderhöjden.

Vi arbetar nu med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Vill du reda nu lämna synpunkter kan du skicka dess till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om planuppdraget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om planuppdraget.

Planarkitekt Per Rinde, e-post: per.rinde@jarfalla.se

Aktuella handlingar

  1. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 190.1 kB

  2. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 87.6 kB

  3. Senast ändrad: 2019-06-14 13.01 • Storlek: 741.7 kB

Senast uppdaterad: 2019-06-14

Upp