Gå direkt till sidans innehåll

Del av Terrängvägen

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 2:732

En ny detaljplan har tagits fram för Terrängvägen 42 och 44, fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 2:732. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsägarna att avstycka sina fastigheter samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna.

Planprocessen

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 18 oktober 2019 till Kommunstyrelse­förvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med Yttrande över Detaljplan för Del av terrängvägen, Jakobsberg 2:731 och 2:732.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, telefon 070-0023959, erik.blomquist@jarfalla.se.

Aktuella planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.14 • Storlek: 5.2 MB

  2. Senast ändrad: 2019-09-23 17.14 • Storlek: 239.2 kB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-09-23 17.14 • Storlek: 178.5 kB

Senast uppdaterad: 2019-09-23

Upp