Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta I

Detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Södra Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m fl. Planens syfte är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik och nya bostäder, kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt skapa goda för­skole­miljöer. Planen ger förutsättningar att utveckla området kring Veddesta­bäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Planförslaget har varit utsänt på plansamråd under tiden 10 augusti – 25 september 2016.  Vi har under samrådet fått in många synpunkter som vi nu går igenom och sammanställer. Synpunkterna kommer att redovisas och kommenteras i en samråds­redogörelse som tillsammans med övriga planhandlingar utgör underlag för beslut om granskning i kommun­styrelsens planutskott.

Upplysningar lämnas av:

Planfrågor:  Dino Alijagic, telefon 08-580 287 91 dino.alijagic@jarfalla.se
Exploateringsfrågor: Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

 

Rapport

 1. Senast ändrad: 2016-11-24 09.32 • Storlek: 9.3 MB

Aktuella plan­handlingar

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-08-08 15.36 • Storlek: 142.6 kB

 2. Senast ändrad: 2016-08-09 08.28 • Storlek: 651.7 kB

 3. Senast ändrad: 2016-08-08 15.36 • Storlek: 4.8 MB

 4. Senast ändrad: 2016-08-08 15.36 • Storlek: 983.7 kB

 5. Senast ändrad: 2016-08-08 15.36 • Storlek: 7.3 MB

Utredningar plansamråd

 1. Senast ändrad: 2016-08-09 08.33 • Storlek: 1.2 MB

 2. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 2.4 MB

 3. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 18.2 MB

 4. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 505.2 kB

 5. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 220.9 kB

 6. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 200.2 kB

 7. Senast ändrad: 2016-08-09 08.31 • Storlek: 3.9 MB

Tidigare planskeden

Utökat planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2015-12-21 13.54 • Storlek: 26.7 kB

 2. Senast ändrad: 2015-12-21 13.54 • Storlek: 527.3 kB

Planuppdrag detaljplan

 1. Senast ändrad: 2015-12-21 14.11 • Storlek: 103.4 kB

 2. Senast ändrad: 2015-02-06 10.55 • Storlek: 126 kB

Godkänt planprogram

 1. Senast ändrad: 2015-02-06 10.07 • Storlek: 19 MB

 2. Senast ändrad: 2015-02-06 10.07 • Storlek: 103.7 kB

Programsamråd

 1. Senast ändrad: 2014-08-13 15.48 • Storlek: 144.5 kB

 2. Senast ändrad: 2014-08-13 15.48 • Storlek: 97.8 kB

 3. Senast ändrad: 2014-08-13 15.49 • Storlek: 17.8 MB

 4. Senast ändrad: 2016-07-01 12.33 • Storlek: 4.8 MB

Uppdrag program

 1. Senast ändrad: 2013-05-24 08.46 • Storlek: 116.2 kB

 2. Senast ändrad: 2013-05-24 08.43 • Storlek: 221.3 kB

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp