Veddesta II

En ny detaljplan har tagits fram för Veddesta I. Planens huvudsakliga syfte är att möjlig­göra exploatering i form av ett sjukhus samt äldre­boende, trygghets­boende, student­bostäder eller annan typ av bostäder inom plan­området för Veddesta etapp 2. Detaljplanen prövar också bygg­rätt för förskola.

Samrådstiden pågick från 21 november till 22 december.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av Dino Alijagic, telefon 08-580 287 91, dino.alijagic@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2017-11-20 10.05 • Storlek: 326.1 kB

 2. Senast ändrad: 2017-11-20 10.05 • Storlek: 4.5 MB

 3. Senast ändrad: 2017-11-20 10.05 • Storlek: 191 kB

 4. Senast ändrad: 2017-11-20 10.05 • Storlek: 35.5 kB

 5. Senast ändrad: 2017-11-20 10.05 • Storlek: 7.5 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2017-11-20 10.07 • Storlek: 3.1 MB

 2. Senast ändrad: 2017-11-20 10.07 • Storlek: 398.1 kB

 3. Senast ändrad: 2017-11-20 10.07 • Storlek: 177.9 kB

 4. Senast ändrad: 2017-11-20 10.07 • Storlek: 2.6 MB

 5. Senast ändrad: 2017-11-20 10.07 • Storlek: 5.6 MB

Tidigare skeden

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö­bedömning när en detaljplan eller ett program ska upp­rättas eller ändras. Miljö­bedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller änd­ringens genom­förande medför en betydande miljö­påverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvens­beskrivning göras.  

 1. Senast ändrad: 2017-11-20 10.08 • Storlek: 1.1 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2016-10-25 11.25 • Storlek: 852.3 kB

Kontakt

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:

Dino Alijagic
Telefon: 08-580 287 91
dino.alijagic@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?