Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta I

Detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m.fl.

Detaljplanens syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste centrumnoder för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement såsom bostäder, kommersiell service, kontor, handel och förskola.

Planprocess

Nu kan du lämna synpunkter

Information om granskningen

De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under granskningstiden.

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd/granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 30 augusti 2019 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2015/71 Yttrande över detaljplan för Veddesta I, fastigheten Veddesta 2:27 m.fl.

Information om behandling av dina personuppgifter i planprocessen

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Dino Alijagic, telefon: 08-580 287 91, e-post: dino.alijagic@jarfalla.se

Projektledare Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Plangranskning

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 10.9 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 12.3 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 190.2 kB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 733.3 kB

Aktuella utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 331.1 kB

 3. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 356.5 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 7.2 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 4.3 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 676.2 kB

 7. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.6 MB

 9. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 854.3 kB

 10. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 15.8 MB

 11. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 3.9 MB

 12. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 3.9 MB

 13. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 2.1 MB

 14. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 1.3 MB

 15. Senast ändrad: 2019-06-18 08.57 • Storlek: 3.2 MB

Tidigare planskeden

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-26 09.17 • Storlek: 7.3 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-26 09.17 • Storlek: 4.8 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-26 09.17 • Storlek: 987.6 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-26 09.17 • Storlek: 651.1 kB

Senast uppdaterad: 2019-06-18

Upp