Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta II

Detaljplan för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra exploatering i form av ett sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder inom planområdet för Veddesta II. Exploateringen ska, likt övriga delar av Veddesta, utformas med en hög täthet och tydlig stadskaraktär.

Planprocess

Nu kan du lämna synpunkter

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Jakob Stenfelt, telefon: 08-580 285 39, e-post: jakob.stenfelt@jarfalla.se

Projektledare Josefine Idbrant, e-post: josefine.idbrant.k@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Plangranskning

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 4.9 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 6.9 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 187.4 kB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 480.2 kB

Aktuella utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-06-18 09.28 • Storlek: 906 kB

 2. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 2.8 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 951.8 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 854.2 kB

 5. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 2.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 880.1 kB

 7. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 371.9 kB

 8. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.9 MB

 9. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.1 MB

 10. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 2.1 MB

 11. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 1.3 MB

 12. Senast ändrad: 2019-06-18 09.04 • Storlek: 931.6 kB

Tidigare planskeden

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 4.5 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 7.5 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 325.9 kB

 4. Senast ändrad: 2019-06-26 09.24 • Storlek: 188 kB

Senast uppdaterad: 2019-06-18

Upp