Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl

Visionsbild Veddesta III

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av nya bostäder, kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge. Planen ger förutsättningar att utveckla området till en blandstad med olika funktioner och platser för möten.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Dino Alijagic, planarkitekt, telefon: 08-580 287 91, e-post: dino.alijagic@jarfalla.se
Erik Nord, projektledare, telefon: 08-580 285 71, e-post: erik.nord@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 1.2 MB 2018-09-14 09.45
Planbeskrivning.pdf 14.8 MB 2018-09-14 09.45
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 7.8 MB 2018-09-14 09.45

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 9.3 MB 2018-09-14 09.46
Dagvattenutredning.pdf 2.7 MB 2018-09-14 09.46
Luft och vind.pdf 1.2 MB 2018-09-14 09.46
Miljöteknisk undersökning.pdf 13.6 MB 2018-09-14 09.46
Riskutredning.pdf 2.9 MB 2018-09-14 09.46
Trafikutredning ÅF.pdf 2.6 MB 2018-09-14 09.46
Trafikutredning WSP.pdf 3.3 MB 2018-09-14 09.46
PM Utredning geoteknik.pdf 1.5 MB 2018-09-14 09.47

Tidigare planskeden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
§85 KS Detaljplaneuppdrag för Veddesta etapp III.pdf 186.8 kB 2018-09-14 09.46

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?