Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl.

Visionsbild Veddesta III

Detaljplan för Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl.

Detaljplanens syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste centrumnod för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement såsom bostäder, kommersiell service, kontor, handel, idrott och skola.

Förslag under granskning

Detaljplaneförslaget är på granskning under perioden 24 september – 22 oktober 2019.

Planhandlingarna även tillgängliga på Järfälla kommuns servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 22 oktober 2019 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Märk din skrivelse med KST 2018/666 Yttrande över Detaljplan för Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl.

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen.

Planarkitekt Dino Alijagic, telefon: 08-580 287 91, e-post: dino.alijagic@jarfalla.se

Projektledare Erik Nord, e-post: erik.nord@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Plangranskning

 1. Senast ändrad: 2019-09-23 15.41 • Storlek: 1.8 MB

 2. Senast ändrad: 2019-09-23 15.41 • Storlek: 12.2 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-23 15.41 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2019-09-23 15.41 • Storlek: 184.4 kB

 5. Senast ändrad: 2019-09-23 15.41 • Storlek: 614.2 kB

Aktuella utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 13.5 MB

 2. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 1.7 MB

 3. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 690.5 kB

 4. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 1.2 MB

 5. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 2.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 884 kB

 7. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 880.1 kB

 8. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 3.2 MB

 9. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 1.1 MB

 10. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 2.1 MB

 11. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 2.6 MB

 12. Senast ändrad: 2019-09-23 15.42 • Storlek: 931.6 kB

Tidigare skeden

Samråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 7.9 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 14.9 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 2.7 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 9.4 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.7 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 13.6 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 14.40 • Storlek: 1.5 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.9 MB

 7. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.6 MB

 8. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 3.3 MB

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.32 • Storlek: 182.7 kB

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp