Gå direkt till sidans innehåll

Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl

Visionsbild Veddesta III

Detaljplan för Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av nya bostäder, kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge. Planen ger förutsättningar att utveckla området till en blandstad med olika funktioner och platser för möten.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Dino Alijagic, planarkitekt, telefon: 08-580 287 91, e-post: dino.alijagic@jarfalla.se
Erik Nord, projektledare, telefon: 08-580 285 71, e-post: erik.nord@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Samråd

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 7.9 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 14.9 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 14.15 • Storlek: 2.7 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 9.4 MB

 2. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.7 MB

 3. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 1.3 MB

 4. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 13.6 MB

 5. Senast ändrad: 2019-06-19 14.40 • Storlek: 1.5 MB

 6. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.9 MB

 7. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 2.6 MB

 8. Senast ändrad: 2019-06-19 14.29 • Storlek: 3.3 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2019-06-19 14.32 • Storlek: 182.7 kB

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp