Gå direkt till sidans innehåll

Barkarbystaden I

Plankarta över detaljplaneområdet

Detaljplan för Barkarbystaden I, del av fastigheten Barkarby 2:2 m.fl.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Barkarbystaden I. Kommunstyrelsen fattade den 21 november 2011 beslut om att ställa ut förslaget för granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder, verksamheter och handel samt skola med tillhörande område för kultur och idrott inom den centrala delen av Barkarbystaden. Genom utbyggnaden kan stadsdelen få en egen identitet och karaktär baserad på rutnätsstadens principer. Bland annat etableras i denna detaljplaneetapp stråk, torg och ett spårvägsreservat i Barkarbyvägen inklusive en hållplats i centralt läge.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-04-20.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 218.3 kB

  2. Senast ändrad: 2012-05-04 08.39 • Storlek: 7.3 MB

  3. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 59.5 MB

  4. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 59.1 kB

  5. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 3.2 MB

  6. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 2 MB

  7. Senast ändrad: 2012-05-04 08.32 • Storlek: 860.1 kB

  8. Senast ändrad: 2012-05-04 08.47 • Storlek: 9.8 MB

Upp