Gå direkt till sidans innehåll

Almare­vägen

Plankarta

Detaljplan för Almare­vägen, del av fastigheten Stäket 1:1 med flera.

En detaljplan har tagits fram för ett område vid Almarevägen. Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, en förskola, reglering av befintlig bebyggelse samt ny park. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-03-08.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2016-06-10 10.37 • Storlek: 1.5 MB

  2. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 1.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 902.8 kB

  4. Senast ändrad: 2016-06-13 13.42 • Storlek: 6.1 MB

  5. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 263.2 kB

  6. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 4.2 MB

  7. Senast ändrad: 2016-06-13 12.39 • Storlek: 2 MB

Upp