Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby­staden II

Visionsbild

Detaljplan för Barkarby­­staden II, del av fastig­heten Barkarby 2:2 med flera

Detaljplanens syfte är att möjlig­göra utbyggnad av en tät och funktions­blandad stads­del, med en blandning av verksamheter, kontor, för­skolor, små­skalig handel och bostäder. Bällstaån ges en utformning som bidrar till områdets attraktivitet och klarar av snabba flödes­förändringar samt öka möjlig­heterna att uppnå gällande miljö­kvalitets­normer för vatten.

Planområdet ligger på Barkarby­fältet i sydöstra Järfälla och omfattar delar av fastigheterna Barkarby 2:2, Jakobsberg 18:1 och Veddesta 2:1.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-01-12. 

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2018-01-19 08.43 • Storlek: 18.1 MB

  2. Senast ändrad: 2018-01-19 08.42 • Storlek: 6.4 MB

  3. Senast ändrad: 2018-01-19 08.43 • Storlek: 1.6 MB

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Upp