Gå direkt till sidans innehåll

Barkarby­staden III

Visionsvy Barkarbystaden III

Detaljplan för Barkarby­­staden III, fastigheterna Säby 3:20, Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ca 4100 - 4400 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Planen möjliggör utbyggnad av en blandstad med bostäder, service, centrumverksamheter, skola, torg och parker. Planen bidrar till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-01-16. 

Parallellt med planarbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram som är ett komplement till planhandlingarna. Programmet anger kvalitetsprinciper för stadsmiljön på allmänna platser och inom kvartersmark. Kvalitetsprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 19 mars 2018.

Planhandlingar

Bilder

Kvalitetsprogram

Utredningar

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Upp