Gå direkt till sidans innehåll

Berg­hems­området

Flygfoto över planområdet med utritad gräns

Detaljplan för Berghems­området, fastigheten Berghem 1:153 med flera.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Berghem.  Syftet är att ersätta den gällande detaljplanen för området med en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation och hur utvecklingen av bebyggelsen i området ska ske med dagens förutsättningar.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-10-28.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2014-11-05 14.24 • Storlek: 945.6 kB

  2. Senast ändrad: 2014-11-05 14.07 • Storlek: 1.6 MB

Upp