Gå direkt till sidans innehåll

Bolinder strand II

Plankarta över område C vid Birger Dahlerus väg och Stellan Mörners väg

Detaljplan för Bolinder strand II, fastigheten Kallhäll 1:22 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för en del av området Bolinder strand i Kallhäll. Med planen avses i första hand att möjliggöra cirka 70 nya bostäder i flerfamiljshus

Detaljplanen för Bolinder strand II, del 2 har vunnit laga kraft 2017-01-10.
Detaljplanen för Bolinder strand II, del 1 har vunnit laga kraft 2014-06-04.

Planhandlingar

Upp