Gå direkt till sidans innehåll

Bredgården 1:2 med flera

Flygfoto över planområdet

Planområdets läge i Kallhäll. Till höger i bild ligger Nedre Bredgården och Översjön.

Detaljplan för del av fastigheten Bred­gården 1:2 med flera.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för verksamheter (industri) så att befintlig verksamhet ska kunna utvecklas samt att förstärka entrén till natur­reservatet. Planområdet ligger i öster om Kallhäll mellan Enköpings­vägen i väster och E 18 i öster samt industri­mark i norr och söder och omfattar fastig­heterna Bredgården 1:8 samt del av Bredgården 1:2.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-12-19.

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Upp