Gå direkt till sidans innehåll

Engel­brekts­höjden

Detaljplan för Engelbrektshöjden.

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Jakobsberg 2:964 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 i Jakobsberg. Syftet är att ge möjlighet till att komplettera befintligt kvarter med ytterligare bostads­bebyggelse. Tre nya flerbostadshus med tillhörande parkering och angöring planeras i kvarteret. Planförslaget överens­stämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-07-08.

Planhandlingar 

  1. Senast ändrad: 2015-08-11 14.29 • Storlek: 1.2 MB

  2. Senast ändrad: 2015-11-13 08.36 • Storlek: 539.9 kB

Upp