Gå direkt till sidans innehåll

Kallhälls centrum

Plankarta

Detaljplan för Kallhälls centrum, del av fastigheten Kallhäll 1:1 m fl.

Planområdet omfattar Kallhälls centrum, området vid Kallhälls gamla skola, marken nordost om Pressarvägen, parkeringen framför vårdcentralen och parkeringen öster om korsningen Källtorpsvägen-Kallhällsleden. Därutöver ingår Pressarvägen samt delar av Kallhällsleden, Källtorpsvägen och Kopparvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder nära kommunikationer, service och grönområden samt att möjliggöra en förnyelse av Kallhälls centrum. I detaljplanen ges förutsättningar för cirka 300 nya bostäder, en ny byggnad för Folkets hus, upprustning av torgytor med mera. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-05. 

Planhandlingar  

  1. Senast ändrad: 2015-10-19 10.20 • Storlek: 13.5 MB

  2. Senast ändrad: 2015-10-19 10.21 • Storlek: 1.2 MB

  3. Senast ändrad: 2015-10-19 10.21 • Storlek: 3.1 MB

Upp